Naučná stezka Vás provedou mnohými krásami a zajímavostmi pestré přírody a krajiny území Vendryně. Lokalizaci území ve 3 geomorfologických celcích doprovází odlišnost přírodních podmínek v geologické, půdní a klimatické sféře, což následně podmiňuje mámivou pestrost vegetačních formací se zajímavou flórou a faunou. Prostorová a výškopisná diferenciace území zároveň předurčuje malebnost krajinářských výhledů.

Popis stezky

Obě části stezky začínají u vlakového nádraží Vendryně.

1. (cca 10 km)

Vede od železniční zastávky Vendryně do centra obce, ke kostelu, odtud dál souběžně se zelenou turistickou značkou (TZ) po místní krajině. Rozpojuje se, tak aby vytvořila kruhovou stezku a nejprve vede kolem známých vápenných pecí, kde se odpojuje i od zelené TZ a vede až téměř na hranici s Polskem pod vrchol Wrózna (571 m), tady jde asi 1,4 km souběžně s červenou TZ a pak se odpojuje a vrací zpět do centra obce a zpět k vlakové stanici.

2. (22 km)

Tato začíná také od železniční zastávky Vendryně, ale vede na opačnou stranu, také jde často souběžně se značenýma turist. značkami. Nejprve vás dovede do místní části Rybořovice, přes řeku Olši, dál do části Zaolší, kde se rozděluje (aby opět tvořila kruhovou trasu). Dál pokračuje s modrou TZ lesní cestou pod vrchem Žďár na rozcestí, kde se napojí na zelenou TZ, která vede pod vrchem Ostrý (1044 m) až na rozcestí Ostrý - salaš, kde se napojuje na žlutou TZ zpět do Vendryně.

Pokud se tady odpojíte a půjdete po žluté na západ (není třeba se strachovat, je zde rozcestník), pak se po 2 km dostanete na chatu Ostrý, která je známou beskydskou chatou a můžete se zde občerstvit. Pak se můžete vrátit na rozcestí Ostrý - salaš a jít po značené NS, souběžně se žlutou dolů do Zaolší a k vlak. stanici.

Výškové rozdíly nejsou nikde prudké. Trasa často navazuje na obecné značené turistické stezky a cyklostezky, umožňuje tak vhodnou komunikaci pochůzky v různých úsecích stezky a v různých směrech, nabádá k poznávacím toulkám i mimo vlastní trasu.