Kam na výlet

Vrchol Velký Sošov ( 885 m.n.m.) se zvedá v oblasti hraničního pásma s  Polskem ve Slezských Beskydech jihovýchodním směrem od obce Nýdek. Na  severním úbočí vrcholku se rozkládá malé horská osada Velký Sošov tvořena především chatami. U východního okraje osady na severním úbočí a  v Polsku je vybudovaná sjezdovka. Na vrcholku kopce je rozcestí žluté a  modré turistické trasy. Modrá značka vede z Velké Čantoryje ( 995  m.n.m.) a pokračuje podél hranice do sedla Gruníček. Po žluté značce vystoupáme na tento vrchol z jižního okraje osady Hluchová. Z vrcholku je velmi pěkný výhled na okolní panorama kopců a na v údolí se rozkládající obce.

Na vrcholu hraniční hory Čantoryje stojí 29 metrů vysoká rozhledna nabízející jedinečné výhledy nejen do Česka a Polska, ale i na slovenské hory (Malá Fatra, Tatry apod.).

V Bystřici si přijde na své každý zanícený sportovec. Jako v každé správné kolébce hvězd moderního pětiboje i zde naleznete plavecký bazén, střelnici, šermírnu a stáje s výběhy a parkury. V areálu základní školy jsou dále k dispozici sportovní a gymnastická hala i posilovna.

Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren.

Vydejte se po stopách staré báje, která hovoří o tom, že v nitru Velké Čantoryje je ukryto celé vojsko rytířů, aby bylo připraveno pomoci zdejšímu kraji v případném nebezpečí.

Na 10 km dlouhé naučné stezce s převýšením 579 m se však můžete dozvědět i mnoho dalších zajímavostí. Například, kdo to byl Jiří Třanovský, jak se žilo v kraji kolem Velké Čantoryje, ze které jsou výhledy do Polska, Česka i Slovenska.

Druhá část této naučné stezky je pro Vás připravena také na polské straně Velké Čantoryje, například s využitím lanovky z polského městečka Ustroń.

V rámci projektu Slezské Beskydy – Společné dědictví vznikly mezi Bystřicí a Brennou tři nové stezky spolu s přeshraniční hrou. Pravidla hry najdete na webových stránkách www.slezske-beskydy.cz. V informačním centru n nádraží ČD si pak po dokončení hry můžete vyzvednout hezké ceny.

Naučná stezka Vás provedou mnohými krásami a zajímavostmi pestré přírody a krajiny území Vendryně. Lokalizaci území ve 3 geomorfologických celcích doprovází odlišnost přírodních podmínek v geologické, půdní a klimatické sféře, což následně podmiňuje mámivou pestrost vegetačních formací se zajímavou flórou a faunou. Prostorová a výškopisná diferenciace území zároveň předurčuje malebnost krajinářských výhledů.

Obec Bystřice postavila v roce 2012 svou první naučnou stezku. Naučná stezka nese v označení jméno jediného vrcholu, který se v katastru obce nachází Loučka. Jedná se o kopec, který vévodí obcí ze severovýchodní strany a kde probíhá hranice mezi Bystřici a Nýdkem.

Na horské říčce Hluchové pramenící pod Velkým Stožkem se na území obce Bystřice nachází hned sedm jezů. Voda je zde tak čistá, že v ní lze spatřit dokonce i vydru říční. Řeka je ideálním místem pro trávení volného času v horkých letních dnech.