moravskoslezsky kraj

Uvedený projekt byl spolufinancován z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“.

Cílem projektu je především zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb TIC, zvýšení komfortu a spokojenosti návštěvníků a turistů, atraktivní možnost trávení volného času a propagace místních turistických atraktivit, Moravskoslezského kraje i samotného certifikovaného TIC.

V rámci projektu byly vytvořeny tyto nové webové stránky Turistického informačního centra vč. jazykových mutací. Dále jsou pro turisty a návštěvníky připraveny nové polské a anglické verze stávajících oblíbených propagačních brožur. Součástí realizace projektu rovněž bylo pořízení grafického programu COREL včetně zaškolení zaměstnanců TIC pro práci s tímto programem.